Szanowni Państwo

Reagując na potrzeby Beneficjentów projektu Operator zdecydował się wydłużyć termin na realizację usług rozwojowych z 2 miesięcy od podpisania umowy do 3 miesięcy.

Informujemy, że w związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego”

§ 4, pkt. 21 Regulaminu o treści jak poniżej:

  1. Usługi rozwojowe Przedsiębiorca zrealizuje w terminach określonych dla danego naboru. Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od podpisania Umowy.

Otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Usługi rozwojowe Przedsiębiorca zrealizuje w terminach określonych dla danego naboru. Wszystkie usługi muszą się zakończyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od podpisania Umowy.