Szanowni Państwo,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców postanowiliśmy zwiększyć alokację na średnie oraz małe przedsiębiorstwa w ramach naboru 23 oraz naboru 24.

 

Nabór 23 – zwiększyliśmy o kwotę 2 384 525,00 zł, zatem po zwiększeniu alokacja wynosi: 454 575,00 zł .

Nabór 23 – zwiększyliśmy o kwotę 2 384 525,00 zł, zatem po zwiększeniu alokacja wynosi: 54 862,50 zł .

 

Wnioski, które dostały się na listę główną będą rozpatrywane w najbliższych dniach. Natomiast wnioski z listy rezerwowej rozpatrywane będą tylko w sytuacji odrzucenia wniosków z listy głównej i będą rozpatrywane w takiej kolejności w jakiej znajdują się na liście rankingowej.