Szanowni Państwo,

Postanowiliśmy zwiększyć alokację w czwartej turze naborów dla naborów, które cieszyły się największym zainteresowaniem:

  • Nabór 13 – zwiększyliśmy o kwotę 204 312,50 zł, zatem po zwiększeniu alokacja wynosi: 1 021 532,50 zł,
  • Nabór 14 – zwiększyliśmy o kwotę 122 587,50 , zatem po zwiększeniu alokacja wynosi: 1 778 475,00 zł,
  • Nabór 16 – zwiększyliśmy o kwotę 216 775,00 zł, zatem po zwiększeniu alokacja wynosi: 3 468 400,00 zł.

Na stronie projektu opublikowaliśmy także listy rankingowe dla naborów z czwartej tury, w tym także te po zwiększeniu alokacji.

Przypominamy, że jeżeli jakieś wnioski z listy głównej będą odrzucane to kolejnymi pobieranymi będą pierwsze z listy rezerwowej.

Dodatkowo zachęcamy również wszystkie podmioty, które nie otrzymają dofinansowania w ramach pierwszych naborów do złożenia wniosków ponownie w kolejnych naborach, które są planowane wstępnie na pierwszy kwartał 2023 r. Dokładne terminy następnych naborów zostaną przekazane bliżej daty ich uruchomienia.

Ponadto informujemy, że w związku ze zwiększoną alokacją i ilością wniosków, które zostaną rozpatrzone wydłużamy czas na weryfikację wniosków do 20 dni roboczych.