Szanowni Państwo,

 

ogłaszamy nowe nabory w projekcie Przepis na rozwój rozpędzamy kompetencje w branży MOTO. Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 72 przedsiębiorstw z sektora przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% z 748 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do czerwca 2023 roku.

Więcej informacji na stronie: www.przepisnamoto.eu

 

Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naborów i złożenie wniosku w naborze dla Przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości. Nabory dedykowane są dużym Przedsiębiorstwom

Wnioski składamy w systemie Operatora: www.przepisnamoto.pl  Nabory zostaną uruchomione 06.12.2022 godz. 8.00 i będą otwarte aż do zapełnienia się listy rezerwowej.

 

Przedsiębiorcy wnioskują o ilość osób do przeszkolenia w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa:

  • duże Przedsiębiorstwo- 18 osób.

W projekcie obowiązuje limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wynosi 8 678,40 zł. Kwota umowy jest iloczynem liczby osób i limitu na PESEL.

Przedsiębiorcy, którzy korzystali już ze wsparcia mogą złożyć kolejny wniosek do wysokości limitu obowiązującego od 9.06.2022.

NABÓR w dniu 06 grudnia 2022 r.

Nabór nr 32

Nabór dla DUŻYCH Przedsiębiorstw

Data naboru: 06.12.2022 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 312 422,40 zł

Minimalna ilość osób do przeszkolenia: 36

 

 

Należy w terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości o weryfikacji wniosku przekazać Operatorowi następujące informacje w formie skanów:

  • dokumentację potwierdzającą stan zatrudnienia w MŚP(RJP) (również dla przedsiębiorstw powiązanych, jeśli dotyczy) – oświadczenie dotyczące metodologii wyliczenia RJP plus (np. formularze ZUS DRA) za trzy ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe.
  • dokumentację potwierdzającą roczny obrót ze sprzedaży netto przedsiębiorstwa (oraz przedsiębiorstw powiązanych, jeśli dotyczy) za trzy ostatnie zamknięte okresy rozliczeniowe (w zależności od obowiązków danego MŚP: rachunek zysków i strat, bilans, PIT 36, PIT 36 L, PIT B, PIT 28, PIT 28 S, PIT 16A) plus oświadczenie dotyczące metodologii obliczenia obrotów ze sprzedaży netto.

Wszystkie przekazywane dokumenty powinny być przesłane z potwierdzeniem złożenia do Urzędu Skarbowego (UPO – przy rozliczeniach składanych elektronicznie lub potwierdzenie urzędnika US – jeżeli PIT składany był w formie papierowej). Przy rachunku zysków i strat – potwierdzenie złożenia dokumentów do KRS.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości przedstawienia potwierdzenia złożenia dokumentów to konieczny jest podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na dokumentach + oświadczenie, że przedstawione dokumenty są tożsame z tymi złożonymi do KRS/US. Dokumenty te są konieczne do potwierdzenia wskazanej we wniosku wielkości przedsiębiorstwa.

 

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki :

 

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
  2. Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych jako przedsiębiorca: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
  3. Zalogować się do systemu Moto https://przepisnamoto.pl/

 

 

Infolinia projektowa +48 42 207 22 00