Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały określone terminy najbliższych naborów w Projekcie Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę.  Będą to nabory dedykowane w zależności od obszaru (obszar I: działalność badawczo-rozwojowa, obszar II: przygotowanie i kontrola produkcji, obszar III: realizacja prac produkcyjnych, obszar IV: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym) oraz wielkości Przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

Zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej część usług będzie można realizować również w formie  zdalnej. W związku z tym przypominamy, że usługi te muszą być realizowane zgodnie wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej Operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych

Jeżeli jesteś mikro Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 22

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 19.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 126 000,00 zł

Ilość osobokursów: 28 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 1 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy. 

Nabór 23

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji
w sektorze odzieżowo-tekstylnym.
Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 20.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 405 000,00 zł

Ilość osobokursów: 90 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 2 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy.

Nabór 24

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

Data naboru: 21.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 692 500,00 zł

Ilość osobokursów: 277 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 3 dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursy.

Nabór 25

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 22.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 54 000,00 zł

Ilość osobokursów: 9 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 4 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy.

 

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów.

 

Jeżeli jesteś małym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 26

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 19.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 85 500,00 zł

Ilość osobokursów: 19 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 1 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów. 

 Nabór 27

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców  chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 20.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 189 000,00 zł

Ilość osobokursów: 42 osobokursy

Limit osobokursów w obszarze 2 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów. 

 Nabór 28

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 21.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 702 500,00 zł

Ilość osobokursów: 281 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 3 dla małych Przedsiębiorstw: 12 osobokursów

Nabór 29

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 22.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 36 000,00 zł

Ilość osobokursów: 6 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 4 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów.

 

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego Przedsiębiorcy: 12 osobokursów

 

Jeżeli jesteś średnim Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 30

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 19.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 270 000,00 zł

Ilość osobokursów: 60 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 1 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Nabór 31

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 20.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 301 500,00 zł

Ilość osobokursów: 67 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 2 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Nabór 32

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

Data naboru: 21.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 275 000,00 zł

Ilość osobokursów: 110 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 3 dla średnich Przedsiębiorstw: 20 osobokursów. 

Nabór 33

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 22.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 18 000,00 zł

Ilość osobokursów: 3 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 4 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

 

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.

 

Jeżeli jesteś dużym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 34

Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 19.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 180 000,00 zł

Ilość osobokursów: 40 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 1 dla dużych Przedsiębiorstw: 10 osobokursów. 

Nabór 35

Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 20.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 135 000,00 zł

Ilość osobokursów: 30 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 2 dla dużych Przedsiębiorstw: 10 osobokursów. 

Nabór 36

Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnnej.

Data naboru: 21.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 150 000,00 zł

Ilość osobokursów: 60 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 3 dla dużych Przedsiębiorstw: 20 osobokursów. 

Nabór 37

Nabór dedykowany dla dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 22.10.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 180 000,00 zł

Ilość osobokursów: 30 osobokursów

Limit osobokursów w obszarze 4 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

 

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.