W dniu 17.05.2023 Operator zaktualizował załącznik nr  2  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym”. Proszę o stosowanie powyższego załącznika.

 

Zespół Projektowy