Uruchamiamy kolejne nabory w projekcie pn. „Przepis na rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych”

Termin naboru: 21.04.2022 r.

Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naborów i złożenie wniosku we właściwym naborze dla Przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości.

Nabór nr 3 w dn. 21.04.2022 r.

Nabór dla mikro Przedsiębiorstw. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacja Nr 01/2021 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Usług Rozwojowych z dnia 11.01.2021 r.:

  • data naboru: 21.04.2022 r. godz. 8:00,
  • kwota naboru (alokacja): 134 046,00 zł,
  • minimalna liczba osób do przeszkolenia: 18 osób.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nabór nr 4 w dn. 21.04.2022 r.

Nabór dla małych Przedsiębiorstw. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacja Nr 01/2021 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Usług Rozwojowych z dnia 11.01.2021 r.:

  • data naboru: 21.04.2022 r. godz. 8:00,
  • kwota naboru (alokacja): 111 705,00 zł,
  • minimalna liczba osób do przeszkolenia: 15 osób.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nabór nr 5 w dn. 21.04.2022 r.

Nabór dla średnich Przedsiębiorstw. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacja Nr 01/2021 Sektorowej Rady Ds. Kompetencji Usług Rozwojowych z dnia 11.01.2021 r.:

  • data naboru: 21.04.2022 r. godz. 8:00,
  • kwota naboru (alokacja): 119 152,00 zł,
  • minimalna liczba osób do przeszkolenia: 16 osób.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.