Szanowni Państwo

W dniu 20.04.2022 nastąpiła aktualizacja obowiązującego Regulaminu Rekrutacji.

Operator realizując obowiązek zadbania o rynkowość cen usług oraz chcąc zapewnić równy koszt usług, niezależnie od rodzaju wnoszonego wkładu, dokonuje zmian w zapisach Regulaminu dotyczących kosztu realizowanych usług. Maksymalne kwoty dofinansowania godziny usługi przypadające na jedną osobę wynikające z Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie. Operator zastępuje punkty określające maksymalną kwotę dofinansowania na punkty określające maksymalny koszt godziny/osobogodziny usługi.

 

Zmianie uległy następujące punkty Regulaminu Rekrutacji:

Zapis Regulaminu przed zmianą:

§ 4 pkt 12: Maksymalna kwota dofinansowania godziny usługi rozwojowej związanej z doradztwem służącym opracowaniu Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa wynosi: 200,00 zł.

§ 4 pkt 13: Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej wynosi:

13.1. dla usługi rozwojowej o charakterze szkoleniowym: 145,00 zł.

13.2. dla usługi rozwojowej o charakterze doradczym: 230,00 zł.

 

Zapis Regulaminu po zmianie:

§ 4 pkt 12: Maksymalny koszt godziny usługi rozwojowej związanej z doradztwem służącym opracowaniu Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa wynosi: 250,00 zł.

§ 4 pkt 13: Maksymalna koszt osobogodziny usługi rozwojowej wynosi:

13.1. dla usługi rozwojowej o charakterze szkoleniowym: 145,00 zł.

13.2. dla usługi rozwojowej o charakterze doradczym: 287,50 zł.