Szanowni Państwo

Już wkrótce uruchamiamy nabory w projekcie pn. „Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” realizowanego przez Operatora HRP Care Sp. z o.o., razem z Partnerami: Łódzką Izbę Przemysłowo- Handlową i Regionalnym Związkiem Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przypominamy, że należey wykonać poniższe kroki, aby móc złożyć wniosek w Projekcie:

  1. Założenie konta w BUR (Baza Usług Rozwojowych) jako przedsiębiorca – „konto instytucjonalne” – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
  2. Wypełnienie formularza na stronie internetowej PARP „Kompetencje dla sektorów”.
  3. System automatycznie tworzy Państwa konto w Systemie Operatora Projektu z użyciem wcześniej podanych danych
  4. W ciągu 24h otrzymują Państwo e-mail aktywacyjny do logowania w Systemie Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej – na wskazany e- mail zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna.
    1. Loginem do systemu Przepis na Systemie Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej jest Państwa e-mail podany w punktach 1 oraz 2.
    2. Hasło ustalają Państwo poprzez kliknięcie odnośnika w e-mailu aktywacyjnym wedle Państwa uznania.
  5. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności mają Państwo możliwość złożenia wniosku o umowę w systemie Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej, o ile nabór jest otwarty.

Internetowy System elektroniczny Operatora, umożliwiający elektroniczne składanie Wniosków o Umowę oraz wgrywanie odpowiednich dokumentów zostanie wkrótce uruchomiony.

Operator projektu w najbliższym czasie poinformuje o uruchomieniu naboru, zatem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa, załącznikami, nowym sposobem rozliczania usług (wkład własny w postaci wynagrodzeń) oraz Rekomendacjami Rady Sektorowej.

Przypominamy że, w momencie uruchomienia systemu Operatora otrzymacie Państwo od Operatora e -mail wraz z linkiem do logowania w systemie Operatora.

Prosimy śledzić informacje w aktualnościach gdzie będzie podana data i godzina naboru.