Przekazujemy informację o liczebności grup szkoleniowych w zadaniach anty-covidowych.

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości Operator weryfikujący kartę usługi może ją zwalidować pozytywnie w przypadku, gdy szkolenie jest dla mniejszej liczby osób niż minimalna liczba wskazana w Rekomendacjach Nadzwyczajnych Rad Sektorowych.

PARP nie widzi przeciwskazań dla realizacji szkoleń dla mniejszej liczby osób.

Dotyczy to również szkoleń zamkniętych.

Zatem Operator od dnia 9.03.21 będzie weryfikował karty usług zgodnie z zaleceniami PARP.

Zespół Projektowy