Od dnia 1.03.2021 r. Operator przy akceptacji PARP wprowadza wytyczne jak poniżej, wg których Eksperci będą weryfikowali karty usług mieszanych z komponentem e-learningowym.

 W karcie usług mieszanych z komponentem e-learningowym obligatoryjne są:

  • wskazanie platformy na której realizowany jest e-learning,
  • przesłanie loginów do platformy (tak jak dla usługi zdalnej) do zespołu kontrolującego,
  • czas usługi współdzielony z formą zdalną wynosi  2/3 do 1/3 w obie strony (czyli dla usługi mieszanej e-learning od 33% do 66% czasu i odwrotnie forma zdalna od 66% do 33%),
  • opis różnorodności materiałów (nie obraz statyczny w formie czytanej), jeżeli statyczny w formie czytanej to Operator będzie traktował go jak wykład i zgodnie z rekomendacją akceptacja tylu godzin ile jest w rekomendacji,
  • doprecyzowany zapis o formie praktycznej planowanych ćwiczeń – przykłady i zawartość merytoryczna,
  • zaplanowana i opisana walidacja efektów obu części – zdalnej i e-learningowej w zakresie wiedzy i umiejętności.

Zespół projektu „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego