Informujemy że zmianie uległ adres Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Operatora w projekcie Akademia Menedżera MMŚP II, odpowiedzialnego za podpisywanie umów i kompletowanie załączników.

Nowy adres to:
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Plac Wolności 5 lokal 2 (I piętro)
91-415 Łódź

Prosimy o dostarczanie dokumentów projektowych (oryginałów umów i załączników) pod powyższy adres.

Adresy mailowe oraz numery telefonów doradców lokalnych pozostają bez zmian.