Wspieramy pracowników i przedsiębiorców w sposób systemowy, dbając nie tylko o konkurencyjność firm, ale także o ich zdrowie i dobre samopoczucie. Dla wszystkich zestresowanych, zabieganych i zapracowanych mamy „Przepis na Zdrowie” i ponad 2 mln zł.

Zajęcia relaksacyjne, radzenia sobie ze stresem i aktywność ruchowa – a wszystko po to, by wydłużyć aktywność zawodową lub umożliwić podjęcie pracy. W ramach projektu „Przepis na Zdrowie” obejmiemy wsparciem 900 mieszkańców Łodzi, którym zaburzenia nerwicowe (związane ze stresem) i somatyczne utrudniają normalne funkcjonowanie.

Projekt zakłada aż 30 edycji, uruchamianych co miesiąc. Wsparcie dla uczestników obejmuje:

  • warsztaty grupowe zgodne z Regionalnym Programem Zdrowotnym,
  • zindywidualizowane zajęcia ruchowe,
  • indywidualne konsultacje psychologiczne/psychiatryczne.

Udział w projekcie zakończy spotkanie ewaluacyjne, w ramach którego zrecenzowany zostanie proces zmiany oraz wypracowane zostaną rekomendacje dalszych działań.