Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do zakończenia projektu Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP – projekt trwa do 30.11.2023, jednak w związku z oszczędnościami, które pojawiły się w projekcie podjęliśmy decyzję o uruchomieniu naborów rezerwowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem środków w ramach projektu zachęcamy do aplikowania o środki w naborach, które uruchomione będą od godziny 8.00 –  09.10.2023 r. do godziny 18.00 – 10.10.2023 r.

 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na ważne kwestie dotyczące naborów:

  1. Wnioskować mogą jedynie przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wniesienie wkładu własnego w postaci opłaty.
  2. Z usług będzie można korzystać maksymalnie do dnia 15.11.2023, oznacza to, że do tego dnia muszą zostać zrealizowane wszystkie usługi w ramach zawartej umowy.
  3. Termin wgrania pełnej dokumentacji rozliczeniowej przypada na 3 dni robocze po zakończonej usłudze.
  4. Ze względu na bardzo krótki czas pozostający na realizację usług prosimy o składanie wniosków z kompletem dokumentów do oceny wielkości przedsiębiorstwa: Podpisana lub potwierdzona urzędowo dokumentacja potwierdzająca roczny obrót ze sprzedaży netto i aktywa bilansu za lata 2022, 2021, 2020 (w zależności od obowiązków danego MŚP: rachunek zysków i strat, bilans, PIT 36, PIT 36 L, PIT B, PIT 28, PIT 28 S, PIT 16A) dla Wnioskodawcy i podmiotów powiązanych oraz podpisane oświadczenie dot. zatrudnienia w latach 2022, 2021, 2020 (RJP) dla Wnioskodawcy oraz firm powiązanych.
  5. Wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji naboru także będą miały szansę na otrzymanie dofinansowania, ponieważ środki wydatkowane w ramach projektu są regularnie przeliczane i w momencie wygenerowania kolejnych oszczędności będziemy kwalifikować do projektu kolejne przedsiębiorstwa z listy rezerwowej.

 

Poniżej zamieszczamy dokładny opis naborów.

NABORY REZERWOWE – PAŹDZIERNIK 2023

Całkowita Alokacja: 610 831,25 zł

Nabory dedykowane wyłącznie dla przedsiębiorców, wnoszących wkład własny w postaci opłaty.

 

Nabór 25

dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających pracowników (maksymalnie 1 osoba na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób,
z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo, zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Kwota naboru (alokacja): 61 293,75 zł

 

Nabór 26

dla małych przedsiębiorstw (maksymalnie 2 osoby na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób,
z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Kwota naboru (alokacja): 115 987,50 zł

 

Nabór 27

dla średnich przedsiębiorstw (maksymalnie 6 osób na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób,
z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro). Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Kwota naboru (alokacja): 433 550,00 zł

 

Zespół Projektowy