Szanowni Państwo,

W związku z końcowym terminem realizacji projektu, który przypada na 30.11.2023 przypominamy, że aby wydatki poniesione na usługi rozwojowe mogły zostać uznane za kwalifikowalne, to opłata za usługę na rzecz Dostawcy Usługi oraz koszty związane wnoszonym wkładem własnym (wynagrodzenia netto, składki na ZUS i PIT oraz wszelkie składowe wynagrodzenia) muszą Państwo ponieść do 30.11.2023 r.

Bardzo prosimy o terminowe wgrywanie dokumentów rozliczeniowych.

 

Pozdrawiamy,

Zespół Projektowy