Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 09.06.2022 r. uruchamiamy kolejne nabory do projektu Przepis na Rozwój – Kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 160 Przedsiębiorstw z Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 288 z 320ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do VI 2023 roku.

Przypominamy, że, przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się  z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z Załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww.  Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

Aby móc złożyć wniosek w Systemie należy wykonać trzy proste kroki.

Zapraszamy na stronę Projektu, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje.

Przypominamy, że składając wniosek Przedsiębiorca aplikuje o określoną liczbę osobokursów z zachowaniem  limitów dla określonej na cały Projekt wielkości Przedsiębiorstwa określonych poniżej:

-mikro Przedsiębiorstwo – limit 1 osoba

-małe Przedsiębiorstwo- limit 3 osoby,

-średnie Przedsiębiorstwo – limit 6 osób.

Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

W razie pytań bądź wątpliwości służymy pomocą: katarzyna.kaczmarek@hrp.com.pl, agnieszka.bolewska@hrp.com.pl, magdalena.warczynska@hrp.com.pl

Szczegóły znajdują się poniżej. Zapraszamy do składania wniosków!

 

Nabór 7

dla mikroprzedsiębiorstw (maksymalnie 1 osoba na szkolenie)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Data naboru: od 09.06.2022 godz. 8:00 do 19.06.2022 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 282 150,00 zł

Data ważności do 3 miesiące od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 8

dla małych przedsiębiorstw (maksymalnie 3 osoby na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Data naboru: od 09.06.2022 godz. 8:00 do 19.06.2022 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 501 600,00 zł

Data ważności do 3 miesiące od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 9

dla średnich przedsiębiorstw (maksymalnie 6 osób na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro).

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Data naboru: od 09.06.2022 godz. 8:00 do 19.06.2022 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 94 050,00 zł

Data ważności do 3 miesiące od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.