Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 13.02.2023 r. uruchamiamy kolejne nabory do projektu Przepis na Rozwój – Kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się  z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z Załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww.  Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

Aby móc złożyć wniosek w Systemie należy wykonać trzy proste kroki.

Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ REKOMENDACJĄ.

W projekcie ustalono NOWE limity w postaci maksymalnej liczby osobokursów z jakiej może skorzystać Przedsiębiorca podczas trwania całego Projektu, w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa:

  • mikro Przedsiębiorstwo – limit 8 osobokursów,
  • małe Przedsiębiorstwo- limit 12 osobokursów,
  • średnie Przedsiębiorstwo – limit 20 osobokursów,

Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

W razie pytań bądź wątpliwości służymy pomocą: agnieszka.bolewska@hrp.com.pl,magdalena.barasinska@hrp.com.pl, katarzyna.kaczmarek@hrp.com.pl, magdalena.warczynska@hrp.com.pl

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg. której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

 

Szczegóły znajdują się poniżej. Zapraszamy do składania wniosków!

 

Oczywiści wkradł się mały błąd przy szczegółowym opisie naborów.

Przesyłam poniżej poprawne opisy.

 

Nabór 19 dla mikroprzedsiębiorstw (maksymalnie 8 osób na szkolenie)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).

Data naboru: od 13.02.2023 godz. 8:00 do 20.02.2023 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 783 750,00 zł

Data ważności do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Nabór 20 dla małych przedsiębiorstw (maksymalnie 12 osób na szkolenie)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).

Data naboru: od 13.02.2023 godz. 8:00 do 20.02.2023 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 1 144 275,00zł

Data ważności do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Nabór 21 dla średnich przedsiębiorstw (maksymalnie 20 osób na szkolenie)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro).

Data naboru: od 13.02.2023 godz. 8:00 do 20.02.2023 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 893 475,00 zł

Data ważności do 3 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.