Szanowni Państwo,

od dnia 08.02.2023 r. obowiązuje zaktualizowany Regulamin Projektu „Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”

Zmianie ulegają limity osób, które można przeszkolić w Projekcie.

 

Do tej pory wyglądało to następująco:

– mikro Przedsiębiorstwo – 1 osobokursy

– małe Przedsiębiorstwo – 3 osobokursy

– średnie Przedsiębiorstwo – 6 osobokursy

 

Natomiast po aktualizacji będą obowiązywały poniższe limity:

– mikro Przedsiębiorstwo – 8 osobokursów

– małe Przedsiębiorstwo – 12 osobokursów

– średnie Przedsiębiorstwo – 20 osobokursów

 

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie wskaźnik Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach projektu” z 174 na 100.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz stosowanie się do jego zapisów.