UWAGA! ZMIANA TERMINÓW NABORÓW!

(nabory zostaną uruchomione w dniach 06-09.04.2021, zamiast 25-30.03.2021 r.).

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zostały określone terminy najbliższych naborów w projekcie Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę. Będą to nabory dedykowane w zależności od obszaru (obszar I: działalność badawczo-rozwojowa, obszar II: przygotowanie i kontrola produkcji, obszar III: realizacja prac produkcyjnych, obszar IV: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia) oraz wielkości Przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

Jeżeli jesteś mikro Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 55

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 06.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 67 500,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 15.

Limit osobokursów w obszarze 1 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy. 

Nabór 56

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 06.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 67 500,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 15.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy.

Nabór 57

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

 • Data naboru: 06.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 202 500,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 81.

Limit osobokursów w obszarze 3 dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów.

Nabór 58

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 06.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 12 000,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 2.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jeżeli jesteś małym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 59

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 07.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 103 500,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 23.

Limit osobokursów w obszarze 1 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów.

Nabór 60

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców  chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 07.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 166 500,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 37.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów. 

Nabór 61

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

 • Data naboru: 07.04.2021 r., godz. 8.00,
 • Kwota naboru (alokacja): 895 000,00 zł,
 • Ilość osobokursów: 358,

Limit osobokursów w obszarze 3 dla małych Przedsiębiorstw: 12 osobokursów

Nabór 62

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 07.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 12 000,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 12.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego Przedsiębiorcy: 12 osobokursów

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jeżeli jesteś średnim Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 63

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 08.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 90 000,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 20.

Limit osobokursów w obszarze 1 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Nabór 64

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 08.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 117 000,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 26.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Nabór 65

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

 • Data naboru: 08.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 447 500,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 179.

Limit osobokursów w obszarze 3 dla średnich Przedsiębiorstw: 20 osobokursów. 

Nabór 66

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 08.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 12 000,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 2.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Jeżeli jesteś dużym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór 67

Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 09.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 22 500,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 5.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla dużych Przedsiębiorstw: 10 osobokursów. 

Nabór 68

Nabór dedykowany dla dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 09.04.2021 r., godz. 8.00.
 • Kwota naboru (alokacja): 36 000,00 zł.
 • Ilość osobokursów: 6.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.