Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały określone terminy najbliższych naborów wniosków w Projekcie Przepis na Menedżera.  Będą to dwa nabory dedykowane. Poniżej wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

Nabór 3 – województwo mazowieckie

Nabór dedykowany dla mikro i małych przedsiębiorstw

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikro i mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym niż 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą niż 10 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez przedsiębiorstwo średnie zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro i małym) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

Data naboru: 24.02.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa mazowieckiego (alokacja): 2 615 635,00 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

Nabór 3 – województwo lubelskie

Nabór dedykowany dla mikro i małych przedsiębiorstw

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikro i mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym niż 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą niż 10 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez przedsiębiorstwo średnie zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro i małym) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

Data naboru: 24.02.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa lubelskiego (alokacja): 1 442 365,00 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

Nabór 4 – województwo mazowieckie

Nabór dedykowany dla średnich przedsiębiorstw

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym niż 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą niż 43 mln euro).  Jeżeli wniosek zostanie złożony przez przedsiębiorstwo mikro lub małe zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma mikro lub mała złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom średnim) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

Data naboru: 25.02.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa mazowieckiego (alokacja): 265 200,00 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

Nabór 4 – województwo lubelskie

Nabór dedykowany dla średnich przedsiębiorstw

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym niż 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą niż 43 mln euro).  Jeżeli wniosek zostanie złożony przez przedsiębiorstwo mikro lub małe zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma mikro lub mała złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom średnim) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

Data naboru: 25.02.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa lubelskiego (alokacja): 176 800,00 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

Przypominamy także o tym, że obowiązuje nowy Regulamin Rekrutacji, który zakłada limit cenowy za usługi do 300 zł brutto za osobogodzinę (Operator kwalifikuje do rozliczenia kwotę do 300 zł za godzinę brutto, a koszt powyżej tej wartości stanowić będzie wkład własny przedsiębiorcy), a także wyklucza możliwość realizacji usług dłuższych niż 4 miesiące, w tym także studiów podyplomowych.