Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie zapisu § 13 pkt. 1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę” Operator dokonuje zmian w Regulaminie Projektu Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę.

Zmiana Regulaminu zgodnie ze Standardami Świadczenia Usług Realizowanych Zdalnie z dnia 30.03.2020 r. opublikowanymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych opracowaliśmy szczegółowe wytyczne w przypadku realizacji takich usług i ich kwalifikowalności w ramach Projektu Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rekomendacją Rad Sektorowych ds. przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów tylko usługi z obszaru 4 zarządzanie i realizacja procesów wsparcia  w sektorze odzieżowo tekstylnym (dla: kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia) mogą być realizowane w formie zdalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zaleceniami oraz wymaganymi dodatkowymi dokumentami zamieszczonymi w sekcji: materiały do pobrania.

Zespół Projektowy Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę