Choć pozytywne opinie dotyczące wsparcia Seniorów płyną do nas ze wszystkich stron, postanowiliśmy pójść o krok dalej i wraz z Politechniką Łódzką przeprowadzimy profesjonalne badania przydatności i odbioru systemu teleopasek.

Umowa z Uczelnią obejmuje zorganizowanie kilkudziesięciu wywiadów swobodnych, wywiadów strukturyzowanych oraz ankiet z Seniorami, którzy wciąż korzystają z urządzeń i tymi, którzy zrezygnowali z ich użytkowania.

W badaniu wezmą również udział pracownicy centrum teleopieki, jak i specjaliści szkolący z zakresu obsługi urządzeń. Wyniki ankiet pozwolą nam jeszcze lepiej dostosować projekt do grupy docelowej i udoskonalić kolejne działania dedykowane beneficjentom programu.