Szanowni Państwo

Operator informuje, że w związku ze zwiększonymi środkami na wsparcie firm z sektora usług rozwojowych w projekcie „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego”.

alokacja w naborze 3 zostanie zwiększona w dniu 11 grudnia 2020 r. o kwotę: 3 621 000  zł.

W związku z tym wszystkie wnioski z listy rezerwowej znajdą się w puli wniosków przeznaczonych do weryfikacji przez Operatora.

Zatem dla wniosków już złożonych status w systemie Operatora z „ wniosek rezerwowy” zmieni się na „wniosek złożony”.

Po weryfikacji wniosków przez Operatora Przedsiębiorcy będą zaproszeni do podpisania umów.

Jednocześnie zapraszamy wszystkie firmy z sektora usług rozwojowych, które nie złożyły jeszcze wniosków do ich składania w Naborze 3.