Szanowni Państwo,

Zamieszczamy na stronie w dokumentach do pobrania – wzór formularza wniosku jaki Przedsiębiorca będzie musiał wypełnić w systemie Operatora gdy uruchomimy już nabór do projektu (przypominamy planowana data naboru: 3 czerwca, godz. 8:00).

Warto żebyście Państwo zapoznali się z informacjami jakie trzeba uzupełnić, przygotowali odpowiednie informacje tak aby proces składania wniosku przebiegał sprawnie (wnioski są rozpatrywane wg. kolejności zgłoszeń, zaś poziom alokacji stanowi limit wsparcia jakie MŚP mogą otrzymać w ramach naboru).

Szczególną uwagę proszę zwrócić na stronę pierwszą wniosku i na informacje dotyczące wielkości przedsiębiorstwa gdzie należy uzupełnić kategorię przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. ( dotyczy także osoby samozatrudnionej) oraz podać informacje o: wielkości zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty RJP), obrotach ze sprzedaży netto (w euro na koniec roku obrotowego), sumie aktywów bilansu (w euro) z 3 ostatnich lat (ostatni okres sprawozdawczy oraz dwa lata wstecz) po zapoznaniu się z instrukcją pomagającą w określeniu statusu MŚP – stanowiącą załącznik Regulaminu rekrutacji. Należy pamiętać, że dane dot. wielkości zatrudnienia oraz dane finansowe są wynikiem skumulowania danych przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstw partnerskich i/lub powiązanych – jeśli dotyczy.