Przepis na Zdrowie2022-07-07T12:33:08+02:00

Przepis na Zdrowie

Projekt: Przepis na Zdrowie

Weź udział w projekcie

ZAREJESTRUJ SIĘ

Weź udział w projekcie

ZAREJESTRUJ SIĘ

Odkryj…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Poznaj dokładny…

Harmonogram

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Opis projektu

Odkryj najważniejsze informacje dotyczące projektu Przepis na Zdrowie.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 900 mieszkańców Łodzi, w wieku aktywności zawodowej, w tym 600 osób w wieku 50+, z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną (zaburzenia nerwicowe).

Celem projektu jest powrót do sprawności umożliwiającej podjęcie pracy lub wydłużenie aktywności zawodowej poprzez działania edukacyjne i rehabilitację, co najmniej 10% wśród 900 pacjentów zamieszkałych w Łodzi, z zaburzeniami nerwicowymi.

Całkowita wartość projektu: 2.051.232,00 PLN

Dofinansowanie: 1.866.621,12 PLN

UWAGA! Ważne informacje

Lata 2020-2021 bardzo wpłynęły na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne. Ciągła niepewność, strach, izolacja, ograniczony kontakt z ludźmi, samotność, brak wystarczającej dawki ruchu fizycznego, napięcie i smutek.

Niewątpliwie to wszystko wpływa na nasz dobrostan i może prowadzić do wypalenia zawodowego, a nawet depresji.

To może przytrafić się w każdym zawodzie: Nauczyciela, Pielęgniarki, Dyrektora, Policjanta, Sprzedawcy, Strażaka, Lekarza, Artysty, Urzędnika, Ratownika Medycznego, Usługodawcy, itd.

Nie jest łatwo zachować pogodę ducha.

Dlatego oferujemy Państwu w ramach projektu wsparcie i pomoc w uporaniu się ze złym samopoczuciem, a poprzez to zachowanie równowagi w życiu.

Rozmawiajmy, mówmy o emocjach, by było nam choć trochę lżej.

Program projektu Przepis na Zdrowie

Zawalcz o siebie i skorzystaj z 3 miesięcznej odnowy psychologicznej. W ramach projektu Uczestnikom Projektu oferujemy:

10 spotkań po 2 godz. każde: 

 • Trening rozwijania umiejętności psychospołecznych.
 • Trening radzenia sobie ze stresem.
 • Trening rozwijania umiejętności emocjonalnych.
 • Trening zarządzania sobą w czasie.
 • Zajęcia relaksacyjne.

8 zajęć/osoba: tematyka i formuła wybierana indywidualnie przez Uczestników.

Zajęcia indywidualne ruchowe realizowane stacjonarnie.

Koszty zajęć ruchowych będą refundowane do wartości max 192 zł.

Udział w projekcie zakończy spotkanie oceniające, w ramach którego oceniony zostanie proces zmiany oraz wypracowane zostaną rekomendacje co do dalszych działań.

Wśród rezultatów projektu wymienić można podjęcie bądź utrzymanie zatrudnienia przez min. 10% uczestników oraz zmiana stanu psychicznego i samopoczucia u min. 30% uczestników.

Korzyści z udziału w projekcie

 • wzrost odporności na stres,
 • zwiększenie motywacji do podejmowania różnych wyzwań (w tym zawodowych),
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • podniesienie kompetencji osobistych, niezbędnych do świadomego i efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Uczestnicy

Do kogo skierowany jest projekt?

 • miejsce zamieszkania: Łódź,
 • wiek aktywności zawodowej (PESEL): od 15 r.ż.
 • wynik testu PSS-10 weryfikującego stan wypalenia zawodowego przeprowadzonego podczas kwalifikacji do Programu, mieszczący się w 5-10 stenie.
 • niepełnosprawność (5 pkt. – kopia orzeczenia dołączona do dokumentów rekrutacyjnych),
 • wiek 50+ (5 pkt. – PESEL),
 • kobiety (5 pkt.).
 • przebyta rehabilitacja lecznicza w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS w okresie ostatnich 12 miesięcy, liczonych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych (na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki),
 • przebyta rehabilitacja psychiatryczna finansowana ze środków NFZ w okresie ostatnich 12 miesięcy liczonych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych (na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki),
 • posiadanie przez Kandydata/Kandydatkę orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki),
 • wynik testu PSS-10 przeprowadzonego podczas kwalifikacji do Programu, mieszczący się w 1-4 stenie.

Harmonogram

Zobacz terminy rekrutacji.

REKRUTACJA

Rekrutację prowadzi Partner Projektu – Urząd Miasta Łodzi.

Krok 1 – złożenie formularza zgłoszeniowego:

 • osobiście,
 • drogą elektroniczną – w tym przypadku należy pobrać formularz zgłoszeniowy z poniższej strony, następnie wydrukować go, wypełnić odręcznie i przesłać skan na adres przepisnazdrowie@uml.lodz.pl

W przypadku, gdy nie ma możliwości wydruku/zeskanowania formularza, należy wypełnić dokument w wersji elektronicznej (plik word) i przesłać go na adres przepisnazdrowie@uml.lodz.pl

Osoby zainteresowane wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Biura ds. rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny, w celu umówienia spotkania: 42 638 47 30.

Formularze REKRUTACYJNE dostępne są:

Na stronie Internetowej www.lodz.pl/przepisnazdrowie oraz W BIURZE DS. REKRUTACJI: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Łódź, ul. Zachodnia 47, pokój 132 | Tel.: 42 638 47 30 | e-mail: przepisnazdrowie@uml.lodz.pl

Krok 2 – wypełnienie testów psychologicznych weryfikujących stan wypalenia zawodowego Kandydata/-ki do Projektu

Osoba, która spełnia kryteria formalne udziału w Projekcie, weryfikowane za pomocą formularza zgłoszeniowego, jest umawiana na konsultację z psychologiem podczas której wypełnia testy psychologiczne dotyczące weryfikacji stanu wypalenia zawodowego.

Wyniki testu są niezbędne do zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie i skorzystania z 3 miesięcznej odnowy psychologicznej.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Zdrowie.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Zał. 4 do Umowy uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 3 do Umowy uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 2 do Umowy uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 1 do Umowy uczestnictwa

POBIERZ

Umowa uczestnictwa

POBIERZ

Regulamin rekrutacji u uczestnictwa w projekcie

POBIERZ

Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie

POBIERZ

Zał. 2 – Ocena formalna kryteriów kwalifikowalności kandydata

POBIERZ

Zał. 3 – Opinia psychologa

POBIERZ

Dane kontaktowe

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

  Go to Top