Przepis na Zdrowie2023-08-28T11:16:07+02:00

Przepis na Zdrowie

Projekt: Przepis na Zdrowie

Weź udział w projekcie

Weź udział w projekcie

Odkryj…

Opis projektu

Poznaj dokładny…

Harmonogram

Zobacz pliki…

Do pobrania

Po prostu…

Napisz do nas

Opis projektu

Odkryj najważniejsze informacje dotyczące projektu Przepis na Zdrowie.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 900 mieszkańców Łodzi, w wieku aktywności zawodowej, w tym 600 osób w wieku 50+, z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną (zaburzenia nerwicowe).

Celem projektu jest powrót do sprawności umożliwiającej podjęcie pracy lub wydłużenie aktywności zawodowej poprzez działania edukacyjne i rehabilitację, co najmniej 10% wśród 900 pacjentów zamieszkałych w Łodzi, z zaburzeniami nerwicowymi.

Całkowita wartość projektu: 2.051.232,00 PLN

Dofinansowanie: 1.866.621,12 PLN

UWAGA! Ważne informacje

Lata 2020-2021 bardzo wpłynęły na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne. Ciągła niepewność, strach, izolacja, ograniczony kontakt z ludźmi, samotność, brak wystarczającej dawki ruchu fizycznego, napięcie i smutek.

Niewątpliwie to wszystko wpływa na nasz dobrostan i może prowadzić do wypalenia zawodowego, a nawet depresji.

To może przytrafić się w każdym zawodzie: Nauczyciela, Pielęgniarki, Dyrektora, Policjanta, Sprzedawcy, Strażaka, Lekarza, Artysty, Urzędnika, Ratownika Medycznego, Usługodawcy, itd.

Nie jest łatwo zachować pogodę ducha.

Dlatego oferujemy Państwu w ramach projektu wsparcie i pomoc w uporaniu się ze złym samopoczuciem, a poprzez to zachowanie równowagi w życiu.

Rozmawiajmy, mówmy o emocjach, by było nam choć trochę lżej.

Program projektu Przepis na Zdrowie

Zawalcz o siebie i skorzystaj z 3 miesięcznej odnowy psychologicznej. W ramach projektu Uczestnikom Projektu oferujemy:

10 spotkań po 2 godz. każde: 

 • Trening rozwijania umiejętności psychospołecznych.
 • Trening radzenia sobie ze stresem.
 • Trening rozwijania umiejętności emocjonalnych.
 • Trening zarządzania sobą w czasie.
 • Zajęcia relaksacyjne.

8 zajęć/osoba: tematyka i formuła wybierana indywidualnie przez Uczestników.

Zajęcia indywidualne ruchowe realizowane stacjonarnie.

Koszty zajęć ruchowych będą refundowane do wartości max 192 zł.

Udział w projekcie zakończy spotkanie oceniające, w ramach którego oceniony zostanie proces zmiany oraz wypracowane zostaną rekomendacje co do dalszych działań.

Wśród rezultatów projektu wymienić można podjęcie bądź utrzymanie zatrudnienia przez min. 10% uczestników oraz zmiana stanu psychicznego i samopoczucia u min. 30% uczestników.

Korzyści z udziału w projekcie

 • wzrost odporności na stres,
 • zwiększenie motywacji do podejmowania różnych wyzwań (w tym zawodowych),
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • podniesienie kompetencji osobistych, niezbędnych do świadomego i efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Uczestnicy

Do kogo skierowany jest projekt?

 • miejsce zamieszkania: Łódź,
 • wiek aktywności zawodowej (PESEL): od 15 r.ż.
 • wynik testu PSS-10 weryfikującego stan wypalenia zawodowego przeprowadzonego podczas kwalifikacji do Programu, mieszczący się w 5-10 stenie.
 • niepełnosprawność (5 pkt. – kopia orzeczenia dołączona do dokumentów rekrutacyjnych),
 • wiek 50+ (5 pkt. – PESEL),
 • kobiety (5 pkt.).
 • przebyta rehabilitacja lecznicza w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS w okresie ostatnich 12 miesięcy, liczonych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych (na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki),
 • przebyta rehabilitacja psychiatryczna finansowana ze środków NFZ w okresie ostatnich 12 miesięcy liczonych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych (na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki),
 • posiadanie przez Kandydata/Kandydatkę orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki),
 • wynik testu PSS-10 przeprowadzonego podczas kwalifikacji do Programu, mieszczący się w 1-4 stenie.

Harmonogram

Zobacz terminy rekrutacji.

REKRUTACJA

Rekrutację prowadzi Partner Projektu – Urząd Miasta Łodzi.

Krok 1 – złożenie formularza zgłoszeniowego:

 • osobiście,
 • drogą elektroniczną – w tym przypadku należy pobrać formularz zgłoszeniowy z poniższej strony, następnie wydrukować go, wypełnić odręcznie i przesłać skan na adres przepisnazdrowie@uml.lodz.pl

W przypadku, gdy nie ma możliwości wydruku/zeskanowania formularza, należy wypełnić dokument w wersji elektronicznej (plik word) i przesłać go na adres przepisnazdrowie@uml.lodz.pl

Osoby zainteresowane wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Biura ds. rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny, w celu umówienia spotkania: 42 638 47 30.

Formularze REKRUTACYJNE dostępne są:

Na stronie Internetowej www.lodz.pl/przepisnazdrowie oraz W BIURZE DS. REKRUTACJI: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Łódź, ul. Zachodnia 47, pokój 132 | Tel.: 42 638 47 30 | e-mail: przepisnazdrowie@uml.lodz.pl

Krok 2 – wypełnienie testów psychologicznych weryfikujących stan wypalenia zawodowego Kandydata/-ki do Projektu

Osoba, która spełnia kryteria formalne udziału w Projekcie, weryfikowane za pomocą formularza zgłoszeniowego, jest umawiana na konsultację z psychologiem podczas której wypełnia testy psychologiczne dotyczące weryfikacji stanu wypalenia zawodowego.

Wyniki testu są niezbędne do zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie i skorzystania z 3 miesięcznej odnowy psychologicznej.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Zdrowie.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Zał. 4 do Umowy uczestnictwa

Zał. 3 do Umowy uczestnictwa

Zał. 2 do Umowy uczestnictwa

Zał. 1 do Umowy uczestnictwa

Umowa uczestnictwa

Regulamin rekrutacji u uczestnictwa w projekcie

Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie

Zał. 2 – Ocena formalna kryteriów kwalifikowalności kandydata

Zał. 3 – Opinia psychologa

Dane kontaktowe