Przepis na Zdrowie2021-08-04T17:08:24+02:00

Przepis na Zdrowie

Projekt: Przepis na Zdrowie

Odkryj…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Poznaj dokładny…

Harmonogram

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Opis projektu

Odkryj najważniejsze informacje dotyczące projektu Przepis na Opiekę.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 900 mieszkańców Łodzi, w wieku aktywności zawodowej, w tym 600 osób w wieku 50+, z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną (zaburzenia nerwicowe).

Celem projektu jest powrót do sprawności umożliwiającej podjęcie pracy lub wydłużenie aktywności zawodowej poprzez działania edukacyjne i rehabilitację, co najmniej 10% wśród 900 pacjentów zamieszkałych w Łodzi, z zaburzeniami nerwicowymi.

UWAGA! Ważne informacje

Wypalenie zawodowe, depresja może się teraz nasilić. Nie jest łatwo pozostać w domu i zachować pogodę ducha. Pragniemy podkreślić, że nasi Uczestnicy nie pozostają bez wsparcia. Zmieniamy jedynie formę działania na wirtualne spotkania. Zapraszamy na grupowe warsztaty lub indywidualne spotkania z psychologiem w formie on-line. Rozmawiajmy, mówmy o emocjach, by było nam choć trochę lżej.

Program projektu Przepis na Zdrowie

Wsparcie będzie realizowane w ramach 30 edycji, uruchamianych co miesiąc, w każdej z 5 grup i będzie uwzględniało:

10 spotkań po 2 godz. każde: 

 • Trening rozwijania umiejętności psychospołecznych.
 • Trening radzenia sobie ze stresem.
 • Trening rozwijania umiejętności emocjonalnych.
 • Trening zarządzania sobą w czasie.
 • Zajęcia relaksacyjne.

8 zajęć/osoba: tematyka i formuła wybierana indywidualnie przez Uczestników.

Zajęcia indywidualne ruchowe mogą również odbywać się w formie on-line.

Udział w projekcie zakończy spotkanie oceniające, w ramach którego oceniony zostanie proces zmiany oraz wypracowane zostaną rekomendacje co do dalszych działań.

Wśród rezultatów projektu wymienić można podjęcie bądź utrzymanie zatrudnienia przez min. 10% uczestników oraz zmiana stanu psychicznego i samopoczucia u min. 30% uczestników.

Uczestnicy

Do kogo skierowany jest projekt?

 • miejsce zamieszkania: Łódź,
 • wiek aktywności zawodowej (PESEL),
 • wynik testu PSS-10 przeprowadzonego podczas kwalifikacji do Programu, mieszczący się w 5-10 stenie.
 • niepełnosprawność (5 pkt – kopia orzeczenia dołączona do dokumentów rekrutacyjnych),
 • wiek 50+ (5 pkt – PESEL),
 • kobiety (5 pkt).
 • przebyta rehabilitacja lecznicza w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS w okresie ostatnich 12 miesięcy, liczonych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych (na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki),
 • przebyta rehabilitacja psychiatryczna finansowana ze środków NFZ w okresie ostatnich 12 miesięcy liczonych od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych (na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki),
 • posiadanie przez Kandydata/Kandydatkę orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki),
 • wynik testu PSS-10 przeprowadzonego podczas kwalifikacji do Programu, mieszczący się w 1-4 stenie.

Harmonogram

Zobacz terminy rekrutacji.

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Zdrowie.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Zał. 4 do Umowy uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 3 do Umowy uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 2 do Umowy uczestnictwa

POBIERZ

Zał. 1 do Umowy uczestnictwa

POBIERZ

Umowa uczestnictwa

POBIERZ

Regulamin rekrutacji u uczestnictwa w projekcie

POBIERZ

Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie

POBIERZ

Zał. 2 – Ocena formalna kryteriów kwalifikowalności kandydata

POBIERZ

Zał. 3 – Opinia psychologa

POBIERZ

Dane kontaktowe

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

  Go to Top