W dniu 02.03.2022 r. odbyło się spotkanie z Seniorami w Klubie Seniora przy ul. Cieszkowskiego 6.

W ramach spotkania omówione zostały zasady uczestnictwa w Projekcie „Przepis na Zdrowie”.

Wsparcie oferowane w ramach Projektu zostało ocenione przez Seniorów bardzo pozytywnie.

Większość osób zadeklarowała chęć uczestnictwa w projekcie wspierającym profilaktykę zdrowia psychicznego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w Projekcie.

Formularze REKRUTACYJNE dostępne są:

Na stronie Internetowej www.lodz.pl/przepisnazdrowie oraz W BIURZE DS. REKRUTACJI: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Łódź, ul. Zachodnia 47, pokój 132 | Tel.: 42 638 47 30 | e-mail: przepisnazdrowie@uml.lodz.pl