Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w związku ze zwiększonymi środkami zapobiegającymi możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy o wprowadzeniu wyjątkowej procedury zdalnego podpisywania umów w ramach Projektu Przepis na Menedżera. Od piątku 13.03.2020 r. doradcy w Warszawie oraz w Lublinie nie będą podpisywać umów w biurach. Nowa procedura stosowana będzie do odwołania. Nowa procedura pozwoli na kontynuowanie procesu zawierania umów w innej niż dotychczas formie. Prosimy o uważne zapoznanie się z nią.

Opcja 1 – dostarczenie skanu dokumentów

  1. Doradca lokalny skontaktuje się z Państwem telefonicznie i pozyska wszelkie niezbędne dane do przygotowania Umowy Wsparcia oraz przygotuje Państwu wszelkie dokumenty.
  2. Otrzymają Państwo drogą mailową skan podpisanych dokumentów oraz zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z instrukcją, w których miejscach należy podpisać umowę. Wiadomość będzie wysłana z potwierdzeniem dostarczenia oraz odczytania wiadomości. Koniecznie prosimy o zwrotne potwierdzenie drogą e-mail przeczytania wiadomości (poprzez opcję odpowiedz wszystkim).
  3. Prosimy o wydrukowanie przesłanego skanu dokumentów, podpisanie, zeskanowanie oraz odesłanie drogą mailową do doradcy. Wówczas zostanie nadane Państwu ID Wsparcia, dzięki czemu będzie można realizować usługi zgodnie z zapisami umowy. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają możliwości zeskanowania umowy, mogą dostarczyć podpisany skan w zamkniętej kopercie do biura doradców.
  4. Po odwołaniu procedury zdalnego podpisywania umów skontaktujemy się z Państwem, umawiając się na spotkanie w celu uzupełnienia oryginalnych dokumentów.

Opcja 2 – dostarczenie oryginałów do biura

  1. Doradca lokalny skontaktuje się z Państwem telefonicznie i pozyska wszelkie niezbędne dane do przygotowania Umowy Wsparcia oraz przygotuje Państwu wszelkie dokumenty.
  2. Doradca odeśle przygotowane dokumenty drogą mailową wraz z instrukcją, w których miejscach należy podpisać umowę.
  3. Koniecznie prosimy o zwrotne potwierdzenie drogą e-mail przeczytania wiadomości (poprzez opcję odpowiedz wszystkim).
  4. Otrzymaną umowę wraz ze wszystkimi załącznikami należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i w zamkniętej kopercie dostarczyć do biura.
  5. Doradca po sprawdzeniu podpisze dostarczone dokumenty, a następnie zostanie Państwu nadane ID wsparcia i będą mogli Państwo realizować usługi rozwojowe.
  6. Jeden egzemplarz umowy wraz z załącznikami oraz zaświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis zostanie odesłany Państwu pocztą.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w trakcie ustaleń z PARPem odnośnie podjęcia innych działań umożliwiających Państwu realizację szkoleń, np. wydłużenie terminów na realizację usług czy dopuszczenie zdalnej formy realizacji zadań. O wszelkich ustaleniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem,
Zespół Projektu Przepis na Menedżera