Informujemy, iż w związku z pojawieniem się wirusa COVID-19, prosimy o nie przyjeżdżanie do biura projektu.

Przyjmowanie wszelkich dokumentów odbywać się będzie drogą mailową.

Proszę o przesyłanie wszelkich dokumentów w formie skanów, tj. wniosków rozliczających zatrudnienie subsydiowane.