Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu dla bezpieczeństwa nas wszystkich wszelkie dokumenty projektowe przesyłane są w formie skanu drogą emailową.

Natomiast po zweryfikowaniu poprawności wypełnionych dokumentów prosimy o przesyłanie dokumentów w oryginale drogą pocztową z dopiskiem „Projekt Przepis na pracę” na adres siedziby Biura Projektu –

HRP Train Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 19A,

90-349 Łódź