Jak powszechnie wiadomo, od 2018 roku realizujemy projekt „Łódź  ̶  Miasto (Tele) Opieki”.  Jest to przedsięwzięcie dla mieszkających na obszarze Łodzi niesamodzielnych Seniorów i Seniorek oraz osób, które Ich doglądają. W ramach Projektu otrzymują wsparcie w postaci opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych oraz teleopieki, polegającej na wyposażeniu Beneficjentek i Beneficjentów w specjalistyczne opaski monitorujące Ich funkcje życiowe oraz umożliwiające szybką interwencję odpowiednich służb w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, napaści czy upadku. Od momentu inauguracji Projekt wzbudza niesłabnące zainteresowanie. Niebawem dołączą do niego kolejne gminy. Tymczasem przepełnia nas radość, ponieważ właśnie wręczyliśmy dwutysięczną teleopaskę. To dla nas powód do wzruszenia, nie tylko ze względu na niekwestionowany sukces Projektu, lecz przede wszystkim realną poprawę komfortu życia tak licznej grupy łodzianek i łodzian w wieku senioralnym.

Cieszymy się i już przygotowujemy się na więcej!