Szanowni Państwo,

W związku z planowanym uruchomieniem kolejnego naboru wniosków w projekcie Przepis Na Menedżera zamieszczony został nowy Regulamin Rekrutacji. Proszę o zapoznanie się szczegółowo z wprowadzonymi zmianami.

Zmiany dotyczą wprowadzenia limitu kosztów poniesionych na usługi rozwojowe do maksymalnie 300 zł brutto za osobogodzinę bez względu na rodzaj realizowanej usługi. W przypadku chęci skorzystania przez MŚP z usług droższych Operator zmniejszy poziom dofinansowania, zaś różnice w cenie pokryć musi MŚP w postaci wyższego wkładu własnego.

Kolejną zmianą jest wykluczenie możliwości realizacji w ramach projektu usług studiów podyplomowych. W związku z tym wszystkie realizowane usługi muszą zakończyć się w ciągu 4 miesięcy od podpisania Umowy Wsparcia.