Pragniemy poinformować, że:

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę – p. Dorotę Piskorską.