Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: zakup materiałów na potrzeby świadczenia opieki w ramach projektu: „Przepis Na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM”.

Rozeznanie rynku można dostarczyć w następujący sposób: przesłać w formie skanu wysłanego wiadomością e-mail, na adres mailowy aneta.lisiak@hrp.com.pl w terminie do 18.10.2021r. do końca dnia (23:59) lub dostarczyć osobiście do Biura projektu: Biuro projektu HRP Care Sp. z o.o., 90-349 Łódź ul. Tymienieckiego 19a w terminie do 18.10.2021r. do godziny 15.00.