W trosce o optymalną alokację pozyskanych funduszy i dbałość, aby oferowane szkolenia odpowiadały realnemu zapotrzebowaniu rynku, jak również wyposażały Uczestników w pożądane kompetencje, zainicjowaliśmy konsultacje i wraz z naszymi Partnerami przedyskutowaliśmy założenia tegorocznej współpracy.

Spotkanie odbyło się 27 stycznia 2020 w ramach Kick Off dla projektu Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę, realizowanego z udziałem HRP Group, PIOT – Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego oraz Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. Wymianę pomysłów, spostrzeżeń i sugestii w zakresie podjętej współpracy charakteryzował wysoki poziom merytoryczny.

W następstwie naszej debaty zdefiniowaliśmy kanały komunikacji w ramach Projektu i przyporządkowaliśmy poszczególne kategorie zadań do konkretnych osób. Ponadto sprecyzowaliśmy kluczowe kwestie pierwszych naborów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży, a przy tym przeanalizowaliśmy możliwe do podjęcia działania na rzecz jak najpełniejszej adaptacji świadczonego wsparcia do realnie występujących wymagań Sektora.

Dziękujemy naszym gościom za owocne i rozwijające merytorycznie spotkanie. Pełną listę uzgodnień podamy do wiadomości na stronie Projektu już wkrótce.