Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały określone terminy najbliższych naborów w Projekcie Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę.  Będą to cztery nabory dedykowane w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

Nabór 1

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia  w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie oraz zdalnej (usługi zdalne muszą być realizowane zgodnie wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej Operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych)

Data naboru: 25.05.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 54 000,00 zł

Ilość osobokursów: 9 osobokursów

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w obszarze IV dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy (6 osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach)

 

Nabór 2

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia  w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie oraz zdalnej (usługi zdalne muszą być realizowane zgodnie wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej Operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych)

Data naboru: 26.05.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 36 000,00 zł

Ilość osobokursów: 6 osobokursów

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w obszarze IV dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów (12 osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach)

 

Nabór 3

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia  w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie oraz zdalnej (usługi zdalne muszą być realizowane zgodnie wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej Operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych)

Data naboru: 27.05.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 120 000,00 zł

Ilość osobokursów: 20 osobokursów

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w obszarze IV dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów (20 osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach)

 

Nabór 4

Nabór dedykowany dużych chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia  w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie oraz zdalnej (usługi zdalne muszą być realizowane zgodnie wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej Operatora – Wytyczne dotyczące realizacji usług zdalnych)

Data naboru: 28.05.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 300 000,00 zł

Ilość osobokursów: 50 osobokursów

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Limit osobokursów w obszarze IV dla dużych Przedsiębiorstw: 10 osobokursów (20 osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach)