Szanowni Państwo,

przypominamy że w Projekcie mogą być realizowane tylko i wyłącznie usługi rozwojowe zgodne z wytycznymi Rady Sektorowej ds. przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów. Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją rekomendacji Rady Sektorowej. Prosimy o zapoznanie się z Rekomendacją.
Mogą ją Państwo znaleźć również na naszej stronie w zakładce „Materiały do pobrania”. Rekomendacja obowiązuje od 20.05.2020 r.

Dokument ten zawiera ważne informacje dotyczące maksymalnej stawki za osobogodzinę.

Obszar

Forma wsparcia Maksymalny koszt usługi rozwojowej w projekcie (kwota wsparcia) Maksymalna cena za osobogodzinę usługi rozwojowej (kwota wsparcia)

Obszar I – Działalność badawczorozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym

Szkolenia zamknięte wraz z doradztwem, Studia podyplomowe Szkolenia zamknięte wraz z doradztwem: 4500,00 zł/osobę

Studia podyplomowe: 6000,00 zł/osobę

250,00 zł

Obszar II -Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowotekstylnym

Szkolenia zamknięte wraz z doradztwem, Studia podyplomowe Szkolenia zamknięte wraz z doradztwem: 4500,00 zł/osobę

Studia podyplomowe: 6000,00 zł/osobę

250,00 zł

Obszar III – Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowotekstylnym

Szkolenia zamknięte Szkolenia zamknięte wraz z doradztwem:  2500,00 zł osobę

200,00 zł

Obszar IV – Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowotekstylnym Szkolenia zamknięte wraz z doradztwem, Studia podyplomowe Szkolenia zamknięte wraz z doradztwem: 6000,00 zł/osobę

Studia podyplomowe: 18000,00 zł/osobę

250,00 zł

Kwota wsparcia = wkład własny + część refundowana

PRZYPOMINAMY:

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia, w przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z pomocy de minimis.
Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20%  kwoty wsparcia.
Operator dokonuje refundacji kosztów usługi do 80 % max. kwoty wsparcia określonej w rekomendacji jako maksymalny koszt usługi rozwojowej przy założeniu maksymalnego kosztu za osobogodzinę nie przekraczającego maksymalnej ceny za osobogodzinę.

W przypadku gdy:

– koszt usługi rozwojowej przekraczamaksymalny koszt usługi wskazany w Rekomendacji lub/i

– koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekracza maksymalną cenę za osobogodzinę zawartą w   Rekomendacji

Ceny rynkowe usług rozwojowych realizowanych w projekcie określa rekomendacja Rady Sektorowej.

Operator refunduje koszty do 80 % kwoty wsparcia regulowanej przez wysokości limitów, wyższe koszty stanowić będą koszt własny Przedsiębiorstwa.