Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zmianie uległ regulamin rekrutacji oraz załącznik nr 2 do regulaminu „Oświadczenie o frekwencji i przechowywaniu list”.

W regulaminie Operator wprowadził uproszczenie dotyczące kwalifikowalności do udziału w projekcie firm, które nie posiadają wiodącego kodu PKD lub planują rozpoczęcie działalności w ramach kodu PKD z sektora.:

Jeżeli Przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność w ramach kodu PKD z sektora, w którym ubiega się o wsparcie zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uruchomienie procedury wpisu do odpowiedniego rejestru.

Jeżeli Przedsiębiorca nie ma wiodącego kodu PKD z sektora, w którym ubiega się o wsparcie nie ma potrzeby przedstawiania dokumentów świadczących o czynnej działalności w sektorze (m.in. Faktura).

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA oraz Oświadczenie o frekwencji oraz przechowywaniu list

Zmienione dokumenty obowiązują od 22.07.2022 r.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektowy