25 lipca rozpocznie się nabór uczestników do projektu „Przepis Na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM”, który potrwa do 12 sierpnia. Wsparcie kierowane jest do osób mieszkających na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (pow. m. Łódź, łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński).

Rekrutacja uczestników trwa od 25 lipca do 12 sierpnia. Wsparciem zostanie objętych 27 osób, które nie brały udziału w poprzedniej edycji projektu w 2021 r. Warunkiem wzięcia udziału jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:

  • zamieszkiwanie na terenie ŁOM – pow. m. Łódź, łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński (zgodnie z Kodeksem cywilnym);
  • uzyskanie wyniku w skali Barthel 60 pkt i mniej (dokument wystawiany przez lekarza lub pielęgniarkę);
  • niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014–2020;
  • brak dostępności świadczeń gwarantowanych (tzn. niekorzystanie z opieki długoterminowej w ramach NFZ).

Szczegółowe informacje wraz z formularzami rekrutacyjnymi są dostępne na stronie: Przepis na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM.