Przepis na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM

Projekt: Przepis na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM

Poznaj dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o projekcie Przepis na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM.

Celem projektu jest rozwój w okresie 07.2021-08.2023 r. usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, poprzez utworzenie 16 nowych miejsc świadczenia usług zdrowotnych (w ramach długoterminowej opieki domowej) i wsparcie dla 44 osób z w/w grupy.

Uczestnicy projektu mogą otrzymać:

  • wsparcie dla osób niesamodzielnych,
  • świadczenie opieki długoterminowej w warunkach domowych.

od 01.07.2021 do 31.08.2023 r.

1 953 696,00 zł

Osoba zakwalifikowana do projektu objęta zostanie wsparciem w zakresie:

– pielęgniarską opieką długoterminową domową– 4 wizyt/tyg., ok.2h wizyta

– wsparcie realizowane przez opiekunów medycznych – śr. 3 wizyty/tyg., ok 2h wizyta

– opieka i prowadzenie dietetyka, w zakresie diety osoby niesamodzielnej – śr. 1 wizyta/m-c, ok. 1h wizyta

– zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom – śr. 4 wizyty/m-c, ok.1h wizyta

Terminy rekrutacji

Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na naszej stronie internetowej.

I edycja

23.08.2021-08.09.2021

Zapraszamy Państwa do składania formularzy rekrutacyjnych do projektu „Przepis na Opiekę – wsparcie osób niesamodzielnych
z obszaru ŁOM”
w dniach 23.08-08.09.2021 w Urzędzie Miasta Łodzi – Oddział ds. Polityki Senioralnej mieszczący się przy ul. Zachodniej 47, p. 132.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny na numer 42 638 47 30.

Godziny pracy Urzędu:

  • poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00-16.00,
  • wtorki w godzinach 9.00-17.00.

REKRUTCJA DO I EDYCJI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

II edycja

Informacja dotycząca terminu rekrutacji zostanie podana niebawem.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu.

Lista rankingowa uczestników projektu

Lp. Indywidualny numer Kandydatki/Kandydata Liczba punktów Data złożenia dokumentów rekrutacyjnych
1 K35 50 01.09.2021
2 K23 40 27.08.2021
3 K26 40 27.08.2021
4 K29 40 27.08.2021
5 K31 40 30.08.2021
6 K39 40 03.09.2021
7 K42 40 06.09.2021
8 K43 40 06.09.2021
9 K45 40 07.09.2021
10 K46 40 07.09.2021
11 K49 40 07.09.2021
12 K53 40 07.09.2021
13 K56 40 08.09.2021
14 K58 40 08.09.2021
15 K63 40 08.09.2021
16 K02 30 23.08.2021
17 K03 30 23.08.2021
18 K04 30 23.08.2021
19 K05 30 23.08.2021
20 K07 30 23.08.2021
21 K08 30 24.08.2021
22 K09 30 24.08.2021

Lista rezerwowa

Lp. Indywidualny numer Kandydatki/Kandydata Liczba punktów Data złożenia dokumentów rekrutacyjnych
1 K10 30 24.08.2021
2 K11 30 25.08.2021
3 K14 30 25.08.2021
4 K15 30 26.08.2021
5 K17 30 26.08.2021
6 K18 30 27.08.2021
7 K19 30 27.08.2021
8 K20 30 27.08.2021
9 K24 30 27.08.2021
10 K25 30 27.08.2021
11 K28 30 27.08.2021
12 K32 30 30.08.2021
13 K33 30 31.08.2021
14 K34 30 01.09.2021
15 K36 30 01.09.2021
16 K37 30 02.09.2021
17 K38 30 03.09.2021
18 K48 30 07.09.2021
19 K51 30 07.09.2021
20 K52 30 07.09.2021
21 K55 30 07.09.2021
22 K57 30 08.09.2021
23 K60 30 08.09.2021
24 K62 30 08.09.2021
25 K64 30 08.09.2021
26 K67 30 08.09.2021
27 K68 30 08.09.2021
28 K70 30 08.09.2021
29 K71 30 08.09.2021
30 K72 30 08.09.2021
31 K06 20 23.08.2021
32 K12 20 25.08.2021
33 K13 20 25.08.2021
34 K16 20 26.08.2021
35 K21 20 27.08.2021
36 K22 20 27.08.2021
37 K27 20 27.08.2021
38 K30 20 30.08.2021
39 K40 20 06.09.2021
40 K41 20 06.09.2021
41 K47 20 07.09.2021
42 K50 20 07.09.2021
43 K59 20 08.09.2021
44 K61 20 08.09.2021
45 K69 20 08.09.2021
46 K44 10 07.09.2021
47 K54 10 07.09.2021
48 K65 10 08.09.2021
49 K66 10 08.09.2021

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

POBIERZ

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

POBIERZ

Załącznik nr 2 – Ocena Barthel

POBIERZ

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika

POBIERZ

Załącznik nr 4 – Umowa uczestnictwa

POBIERZ

Załącznik nr 5 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

POBIERZ

Załącznik nr 6 – Pełnomocnictwo

POBIERZ

Oświadczenie Kandydata/Kandydatki do Projektu

POBIERZ

Poznaj szczegółowy harmonogram

FAQ

Jeśli chcesz zadać inne pytanie, po prostu skorzystaj z formularza kontaktowego.

Wsparcie kierowane jest do osób mieszkających na terenie ŁOM (pow. m. Łódź, łódzki-wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński), które ze względu na wiek i stopień niesamodzielności wymagają stałej opieki.

Uczestnicy projektu zostaną objęci:

  1. pielęgniarską opiekę długoterminową domową – 4 wizyty tygodniowo; każda wizyta po około 2 godziny (średnio 36 godz/m-c);
  2. wsparcie realizowane przez opiekunów medycznych – średnio 3 wizyty tygodniowo; każda wizyta po około 2 godziny (średnio 27 h/ m-c);
  3. opiekę i prowadzenie dietetyka w zakresie diety osoby niesamodzielnej – średnio 1 wizyta na miesiąc, czas trwania wizyty – około 1 godziny;
  4. zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom –średnio 4 wizyty/ m-c/, czas trwania wizyty – około 1 godziny.

Maksymalna długość wsparcia to 12 miesięcy.

Rekrutacja uczestników odbywa się w okresie od 23.08.2021 do 08.09.2021. 

Wypełnione dokumenty należy składać w Biurze ds. Rekrutacji – czyli w Oddziale ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, pokój 132. Numer do kontaktu: 42 638 47 30 

Dokumenty można składać:
– osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby – w Biurze ds. Rekrutacji (z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47, 90-066 Łódź (w tym przypadku datą przyjęcia dokumentów będzie data ich wpłynięcia do Urzędu)

WAŻNE!
Osoba zainteresowana korzystaniem z opieki długoterminowej w domu nie musi dokonywać osobiście odbioru oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie decyduje spełnienie wymaganych kryteriów uczestnictwa i kolejność zgłoszeń.

Opieka przyznawana przez MOPS nie wchodzi w zakres świadczeń gwarantowanych, zatem osoby korzystające z tej formy wsparcia mają możliwość udziału w Projekcie. Natomiast osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej będą z udziału wykluczone, ponieważ świadczenie musi być udzielane w warunkach domowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658).

Warunkiem udziału w projekcie jest niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.