Szanowni Państwo,

 

 

w projekcie Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych (www.kompetencje.uslugi.eu ), którego celem jest rozwój kapitału ludzkiego 60 Przedsiębiorstw z sektora usług rozwojowych, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 175 z 194 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, Operator wprowadził uproszczenie dotyczące kwalifikowalności do udziału w projekcie firm, które nie posiadają wiodącego kodu PKD lub planują rozpoczęcie działalności w ramach kodu PKD z sektora.:

Jeżeli Przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność w ramach kodu PKD z sektora, w którym ubiega się o wsparcie zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uruchomienie procedury wpisu do odpowiedniego rejestru.

Jeżeli Przedsiębiorca nie ma wiodącego kodu PKD z sektora, w którym ubiega się o wsparcie nie ma potrzeby przedstawiania dokumentów świadczących o czynnej działalności w sektorze (m.in. Faktura).

Zmienione dokumenty obowiązują od 22.07.2022 r.

Aktualne dokumenty znajdują się TU:

Zespół projektowy.