Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zmianie uległ regulamin rekrutacji oraz załącznik nr 2 do regulaminu „Oświadczenie o frekwencji i przechowywaniu list”.

W regulaminie Operator wprowadził uproszczenie dotyczące kwalifikowalności do udziału w projekcie firm, które nie posiadają wiodącego kodu PKD lub planują rozpoczęcie działalności w ramach kodu PKD z sektora.:

Jeżeli Przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność w ramach kodu PKD z sektora, w którym ubiega się o wsparcie zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uruchomienie procedury wpisu do odpowiedniego rejestru.

Jeżeli Przedsiębiorca nie ma wiodącego kodu PKD z sektora, w którym ubiega się o wsparcie nie ma potrzeby przedstawiania dokumentów świadczących o czynnej działalności w sektorze (m.in. Faktura).

Zaktualizowano zapisy odnoszące się do terminu wgrywania dokumentów rozliczeniowych:

Przy rozliczeniu usługi z wkładem wnoszonym w postaci opłaty Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zaliczki na usługę rozwojową (dla usługi z BUR) i w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia usługi (dla usługi spoza BUR). Natomiast przy rozliczeniu usługi z wkładem wnoszonym w postaci wynagrodzeń Przedsiębiorca przekazuje Operatorowi dokumenty rozliczeniowe poprzez wgranie ich do Systemu Operatora w ciągu 5 dni roboczych od opłacenia wynagrodzenia netto oraz wszystkich wymaganych składek osób biorących udział w usłudze (dla usługi z BUR)

Ponadto dodano drobne poprawki redakcyjne.

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA oraz Oświadczenie o frekwencji oraz przechowywaniu list

Zmienione dokumenty obowiązują od 22.07.2022 r.

Pozdrawiamy,

Zespół Projektowy