Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 23.06.2021 r. zostały zamknięte poprzednie nabory w Projekcie „Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę” oraz zostały określone terminy nowych naborów w Projekcie Przepis na Rozwój – Kompetencje szyte na miarę.

Będą to nabory dedykowane w zależności od obszaru (obszar I: działalność badawczo-rozwojowa, obszar II: przygotowanie i kontrola produkcji, obszar III: realizacja prac produkcyjnych, obszar IV: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia) oraz wielkości Przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się
z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

Jeżeli jesteś mikro Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór dla mikro Przedsiębiorców – Obszar I

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 108 000,00 zł

Ilość osobokursów: 24

Limit osobokursów w obszarze 1 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy. 

 Nabór dla mikro Przedsiębiorców – Obszar II

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji
w sektorze odzieżowo-tekstylnym. 
Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja) 135 000,00 zł

Ilość osobokursów: 30

Limit osobokursów w obszarze 2 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy.

Nabór dla mikro Przedsiębiorców – Obszar III

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 147 500,00 zł

Ilość osobokursów: 59

Limit osobokursów w obszarze 3 dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów.

dla mikro Przedsiębiorców – Obszar IV

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja) 138 000,00 zł

Ilość osobokursów: 23

Limit osobokursów w obszarze 4 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów.

Jeżeli jesteś małym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór dla małych Przedsiębiorców – Obszar I

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja)  153 000,00 zł

Ilość osobokursów: 34

Limit osobokursów w obszarze 1 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów.

Nabór dla małych Przedsiębiorców – Obszar II

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców  chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja):  247 500,00 zł

Ilość osobokursów: 55

Limit osobokursów w obszarze 2 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów. 

Nabór dla małych Przedsiębiorców – Obszar III

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja)  170 000,00 zł

Ilość osobokursów: 68

Limit osobokursów w obszarze 3 dla małych Przedsiębiorstw: 12 osobokursów

Nabór dla małych Przedsiębiorców – Obszar IV

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja)  132 000,00 zł

Ilość osobokursów: 22

Limit osobokursów w obszarze 4 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego Przedsiębiorcy: 12 osobokursów

Jeżeli jesteś średnim Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór dla średnich Przedsiębiorców – Obszar I

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja)   108 000,00 zł

Ilość osobokursów: 24

Limit osobokursów w obszarze 1 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Nabór dla średnich Przedsiębiorców – Obszar II

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja)   189 000,00 zł

Ilość osobokursów: 42

Limit osobokursów w obszarze 2 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Nabór dla średnich Przedsiębiorców – Obszar III

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja)   60 000,00 zł

Ilość osobokursów: 24

Limit osobokursów w obszarze 3 dla średnich Przedsiębiorstw: 20 osobokursów. 

Nabór dla średnich Przedsiębiorców – Obszar IV

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja)   78 000,00 zł

Ilość osobokursów: 13

Limit osobokursów w obszarze 4 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.

Jeżeli jesteś dużym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór dla dużych Przedsiębiorców – Obszar I

Nabór dedykowany dla dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo- tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja)   90 000,00 zł

Ilość osobokursów: 20

Limit osobokursów w obszarze 1 dla dużych Przedsiębiorstw: 10 osobokursów. 

Nabór dla dużych Przedsiębiorców – Obszar II

Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja)   90 000,00 zł

Ilość osobokursów: 20

Limit osobokursów w obszarze 2 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.