Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 23.06.2021 r. zostały zamknięte poprzednie nabory w projekcie: Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę oraz zostały określone terminy nowych naborów w projekcie Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę.

Będą to nabory dedykowane w zależności od obszaru (obszar I: działalność badawczo-rozwojowa, obszar II: przygotowanie i kontrola produkcji, obszar III: realizacja prac produkcyjnych, obszar IV: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia) oraz wielkości Przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

Jeżeli jesteś mikro Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór dla mikro Przedsiębiorców – Obszar I

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 108 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 24.

Limit osobokursów w obszarze 1 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy. 

Nabór dla mikro Przedsiębiorców – Obszar II

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 135 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 30.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy.

Nabór dla mikro Przedsiębiorców – Obszar III

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 147 500,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 59.

Limit osobokursów w obszarze 3 dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów.

Nabór dla mikro Przedsiębiorców – Obszar IV

Nabór dedykowany dla mikro Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 138 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 23.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro Przedsiębiorcy: 6 osobokursów.

Jeżeli jesteś małym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór dla małych Przedsiębiorców – Obszar I

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 153 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 34.

Limit osobokursów w obszarze 1 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów.

Nabór dla małych Przedsiębiorców – Obszar II

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców  chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 247 500,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 55.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów. 

Nabór dla małych Przedsiębiorców – Obszar III

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnie.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 170 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 68.

Limit osobokursów w obszarze 3 dla małych Przedsiębiorstw: 12 osobokursów

Nabór dla małych Przedsiębiorców – Obszar IV

Nabór dedykowany dla małych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r. godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 132 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 22.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego Przedsiębiorcy: 12 osobokursów

Jeżeli jesteś średnim Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór dla średnich Przedsiębiorców – Obszar I

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 108 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 24.

Limit osobokursów w obszarze 1 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Nabór dla średnich Przedsiębiorców – Obszar II

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 189 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 42.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Nabór dla średnich Przedsiębiorców – Obszar III

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników produkcyjnych sektora w obszarze 3: realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 60 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 24.

Limit osobokursów w obszarze 3 dla średnich Przedsiębiorstw: 20 osobokursów. 

Nabór dla średnich Przedsiębiorców – Obszar IV

Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia sektora w obszarze 4: zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 78 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 13.

Limit osobokursów w obszarze 4 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.

Jeżeli jesteś dużym Przedsiębiorcą możesz skorzystać z poniższych naborów:

Nabór dla dużych Przedsiębiorców – Obszar I

Nabór dedykowany dla dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry zarządzającej, technicznej oraz kadry realizującej procesy wsparcia w obszarze 1: działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 90 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 20.

Limit osobokursów w obszarze 1 dla dużych Przedsiębiorstw: 10 osobokursów. 

Nabór dla dużych Przedsiębiorców – Obszar II

Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców chcących przeszkolić pracowników kadry technicznej w obszarze 2: przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacjami Rady Sektorowej w formie stacjonarnej oraz formie zdalnej.

 • Data naboru: 24.06.2021 r., godz. 8:00.
 • Kwota naboru (alokacja): 90 000,00 zł.
 • Liczba osobokursów: 20.

Limit osobokursów w obszarze 2 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów.

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego Przedsiębiorcy: 20 osobokursów.