Przypominamy Państwu, że wszystkie usługi – zarówno usługi rozwojowe jak i usługi wykonania diagnozy dla przedsiębiorstwa – muszą zostać pozytywnie zwalidowane przed zapisaniem się na nie w Bazie Usług Rozwojowych.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy wpisać numer i tytuł usługi w system PNM, dopisać uczestników (nie dotyczy diagnozy) a także przesłać kartę usługi do konsultanta.

Dopiero po weryfikacji usługi przez eksperta merytorycznego oraz po zatwierdzeniu usługi i uczestników można zapisać się na nią w BUR przy użyciu ID.

Wszystkie usługi, na które zapis w BUR nastąpi przed datą pozytywnej walidacji będą niekwalifikowane w projekcie, czyli poniesione koszty nie zostaną zrefundowane.