Szanowni Państwo,

Informujemy, że na etapie podpisania umowy konieczne będzie przedstawienie zaświadczeń o niekaralności od przedsiębiorstwa będącego stroną umowy oraz od osób ją podpisujących reprezentujących przedsiębiorstwo.