Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z zapisami regulaminu projektu Operator może weryfikować prawidłowość rozliczenia niepieniężnego wkładu własnego (w postaci wynagrodzeń pracowników biorących udział w usłudze) następującymi dokumentami:

  1. Lista płac za miesiące, w których odbywały się usługi rozwojowe.
  2. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia netto pracownikowi.
  3. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS i US za dany miesiąc/ miesiące – na potwierdzeniach należy podać wysokość składek zus/pit rozliczanego za danego pracownika – wartości zgodne z listą płac
  4. Lista obecności/ ewidencja czasu pracy za dany miesiąc/miesiące
  5. 5.Dokumenty potwierdzające bycie pracownikiem (Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej, ZUS RCA lub dla działalności jednoosobowej ZUS DRA) za miesiące, gdzie odbywały się usługi rozwojowe (za czas trwania umowy wsparcia).

Zespół Projektowy