Dzielimy się dobrymi informacjami! Już na wiosnę ruszamy z realizacją kolejnych projektów. Wspierać będziemy osoby chcące otworzyć własną działalność gospodarczą.

Zapraszamy do uczestnictwa w projektach:

  • Przepis na Biznes – wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi – dla osób powyżej 30 r.ż. zamieszkałych na terenie rewitalizacji Miasta Łodzi bądź relokowanych ze względu na procesy rewitalizacyjne.
  • Srebrny Biznes – rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – dla osób powyżej 30 r.ż. zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Co oferujemy w ramach projektów?

  • Dotacja na uruchomienie działalnosci – uczestnik otrzymuje jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej wysokości 23 050 zł.
  • Wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6/12 miesięcy w wysokości 2 250,00 zł/m-cy.
  • Szkolenia i doradztwo ds. biznesplanów – pakiet szkoleń biznesowych (48h) oraz wsparcie doradców ds. biznesplanów.