Przepis na Biznes2021-08-04T16:15:50+02:00

Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Projekt: Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Ważna informacja

Prosimy o NIE zamykanie działalności gospodarczych oraz o pilny kontakt jeśli sytuacja wymaga podjęcia kroków pomocowych. Podkreślamy, że każdą sytuację rozpatrywać będziemy indywidualnie.

Poznaj dokładny…

Opis projektu

WIĘCEJ…

Odkryj najbliższe…

Terminy rekrutacji

WIĘCEJ…

Zobacz pliki…

Do pobrania

WIĘCEJ…

Po prostu…

Napisz do nas

WIĘCEJ…

Opis projektu

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych elementach projektu Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Celem projektu „Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkiem Obszarze Metropolitalnym” jest zwiększenie do XII’20 liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego o 84 firmy, w tym 42 na obszarach rewitalizowanych, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Projekt realizowany jest w okresie 2019-01-01 do 2020-12-31.

4 891 134,00 zł.

Terminy rekrutacji

Uwaga! Start rekrutacji III edycji rozpoczyna się w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00. (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)
Nowa rekrutacja w projekcie:

Więcej…

Formularze rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu, ul. Tymienieckiego 19A.

I edycja

27 marca 2019 – 19 kwietnia 2019 r.

II edycja

29 maja 2019 – 25 czerwca 2019 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy w godz. 09:00-15:00

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji § 5. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie

pkt. 5.9 – w przypadku, jeśli liczba złożonych formularzy przekroczy liczbę 60 w danej edycji nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie przekroczona.

Rekrutacja zostanie zamknięta w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00.

III edycja

5-30 sierpnia 2019 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie firmy w godz. 09:00-15:00

Kryteria rekrutacji

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 108 osób (65 kobiet i 43 mężczyzn), w tym co najmniej połowa należąca do obszaru objętego programem rewitalizacji.

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełnia poniższe kryteria formalne:

 1. pozostaje bez zatrudnienia;
 2. jest w wieku 30 lat i więcej;
 3. zamieszkanie (w rozumieniu KC) na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski;
 4. zamiar podjęcia aktywności zawodowej w formie działalności gospodarczej na terenie ŁOM, należąca do jednej z następujących grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie ISCED 3 i niższym);
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (zakłada się ich udział na poziomie nie wyższym niż 20% ogółu uczestników).
 1. Opis planowanej działalności gospodarczej (max. 40 pkt).
 2. Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności (max. 20 pkt).
 1. Niepełnosprawność (orzeczenie 10 pkt).
 2. Długotrwałe bezrobocie (oświadczenie 10 pkt).
 3. Dochód na osobę max. 700,00 zł (oświadczenie 10 pkt).
 4. Wiek 50+ (oświadczenie 10 pkt).
 5. Wykształcenie do ISCED 3 włącznie (oświadczenie 10 pkt).
 6. Zamieszkanie na terenie rewitalizacji (oświadczenie 20 pkt).

Uwaga!

Informujemy, iż w związku z pojawieniem się wirusa COVID-19, prosimy o nie przyjeżdżanie do biura projektu.
Przyjmowanie wszelkich dokumentów odbywać się będzie drogą mailową.

II edycja

12.03.2020 r.

Opublikowanie wyników na stronie
projektu dla 2 edycji.

III edycja

11 – 13 maja 2020 r.

Składanie wniosków o przedłużenie wsparcia pomostowego finansowego.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego w projekcie Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym – 3 edycja

Lp Nr wniosku Punkty Status
1 8/3/WPWPFP/2020 29,5 zakwalifikowany
2 23/3/WPWPFP/2020 29,5 zakwalifikowany
3 2/3/WPWPFP/2020 29,5 zakwalifikowany
4 12/3/WPWPFP/2020 28,5 zakwalifikowany
5 14/3/WPWPFP/2020 28,5 zakwalifikowany
6 22/3/WPWPFP/2020 28,0 zakwalifikowany
7 25/3/WPWPFP/2020 27,5 zakwalifikowany
8 10/3/WPWPFP/2020 27,5 zakwalifikowany
9 13/3/WPWPFP/2020 27,5 zakwalifikowany
10 9/3/WPWPFP/2020 26,5 zakwalifikowany
11 24/3/WPWPFP/2020 26,5 zakwalifikowany
12 15/3/WPWPFP/2020 26,5 zakwalifikowany
13 16/3/WPWPFP/2020 26,5 zakwalifikowany
14 20/3/WPWPFP/2020 26,5 zakwalifikowany
15 18/3/WPWPFP/2020 26,0 zakwalifikowany
16 19/3/WPWPFP/2020 25,5 zakwalifikowany
17 3/3/WPWPFP/2020 25,0 niezakwalifikowany
18 11/3/WPWPFP/2020 24,0 niezakwalifikowany
19 4/3/WPWPFP/2020 23,5 niezakwalifikowany
20 6/3/WPWPFP/2020 21,5 niezakwalifikowany
21 17/3/WPWPFP/2020 20,0 niezakwalifikowany
22 7/3/WPWPFP/2020 19,5 niezakwalifikowany
23 26/3/WPWPFP/2020 19,0 niezakwalifikowany
24 27/3/WPWPFP/2020 19,0 niezakwalifikowany
25 1/3/WPWPFP/2020 19,0 niezakwalifikowany
26 28/3/WPWPFP/2020 16,0 niezakwalifikowany
27 21/3/WPWPFP/2020 15,5 niezakwalifikowany
28 5/3/WPWPFP/2020 14,0 niezakwalifikowany

Doradztwo i szkolenia

Wybierz między doradztwem a szkoleniami.

Szkolenia

Szkolenia realizowane będą w formule 6 spotkań po 8 godzin średnio 2 razy w tygodniu.

Tematy szkoleń:

 • zarządzanie i organizacja pracy,
 • budowanie relacji i obsługa klienta,
 • marketing i PR w małej firmie,
 • obowiązki formalno-prawne,
 • rachunkowość małej firmy,
 • planowanie biznesu – biznesplan.

Doradztwo

W ramach projektu zaplanowano 2 typy doradztwa:

 • 4 godziny doradcze na osobę – indywidualne konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenia i przygotowują biznes plan. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu) w godzinach indywidualnie ustalanych.
 • 9 godzin doradczych na osobę, do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Godziny doradztwa realizowane będą w Biurze projektu (siedzibie Realizatora projektu tj. HRP Group) w godzinach indywidualnie ustalanych.

Dotacja na uruchomienie działalności

Uczestnik projektu otrzymuje środki na uruchomienie działalności gospodarczej opisanej w zaakceptowanym przez beneficjenta biznesplanie i ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (co oznacza, że Uczestnik, który podjął działalność gospodarczą np. 1 stycznia 2019 r. zobowiązany jest do jej prowadzenia do 1 stycznia 2020 r. włącznie. Patrz art. 112 Kodeksu cywilnego) począwszy od dnia jej rozpoczęcia w sposób zgodny z biznesplanem.

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

Wsparcie pomostowe zostaje przyznane na okres 6 miesięcy. Przez miesiąc należy rozumieć miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. od 20 lutego do 20 marca) a nie miesiąc kalendarzowy.

Materiały do pobrania

Niezbędne dokumenty.

Regulamin rekrutacji i uszestnictwa

POBIERZ

Zał. 1 – Formularz rekturacyjny

POBIERZ

Zał. 2A – Ocena formalna formularza

POBIERZ

Zał. 2B – Ocena merytoryczna formularza

POBIERZ

Zał. 2C – Karta oceny / Opinia doradcy

POBIERZ

Zał. 2D – Karta oceny końcowej

POBIERZ

Zał. 3 – Formularz odwołania

POBIERZ

Biznesplan

POBIERZ

Zał. 1 – do Biznesplanu

POBIERZ

Zał. 2 – do Biznesplanu

POBIERZ

Formularz zmian w Biznesplanie

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

POBIERZ

Karta oceny merytorycznej Biznesplanu

POBIERZ

Karta oceny formalnej Biznesplanu

POBIERZ

Regulamin przyznania wsparcia

POBIERZ

Weksel

POBIERZ

Weksel – krok po kroku

POBIERZ

Lista sektorów, co do których pomoc de minimis jest ograniczona lub wykluczona

POBIERZ

Rozeznanie na rynki nr 1 – Ocena Biznesplanów

POBIERZ

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

POBIERZ

Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

POBIERZ

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego przedłużonego

POBIERZ

Aktualności projektowe

Zobacz najświeższe informacje dotyczące projektu Przepis na Biznes.

Gdzie i jak nas znaleźć?

Im dłużej zwlekasz, tym więcej tracisz!

Napisz do nas!

Zapraszamy do nas! Nie masz teraz czasu? Napisz.

  Go to Top