Informujemy, że zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacja projektu „Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” dobiegła końca z dniem 31.12.2021 r., w związku z czym zakończyła się możliwość finansowania udzielanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

HRP Care Sp. z o.o. w Łodzi w ramach trwałości projektu deklaruje utrzymanie gotowości do realizowania opieki długoterminowej w warunkach domowych. Podejmujemy wszelkie działania celem zapewnienia finansowania opieki. Zapraszamy osoby chętne do skorzystania ze wsparcia. Opieka jest realizowana bezpłatne. Osoby zainteresowane wsparciem  prosimy o kontakt drogą mailową pod adresami:mailto:biuro@hrp.care.plbiuro@fundacja4future.org