Informujemy, że zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacja projektu „Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” dobiegła końca z dniem 31.12.2021 r., w związku z czym zakończyła się możliwość finansowania udzielanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Fundacja 4Future w Łodzi w ramach trwałości projektu deklaruje utrzymanie gotowości do wykonywania usług Klubu Seniora. Podejmujemy wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania Klubu Seniora. Zapraszamy osoby chętne do skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach Klubu Seniora. Zajęcia są bezpłatne. Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Klubu Seniora prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem biuro@fundacja4future.org