Szanowni Państwo,

Informujemy, że w opublikowanych wytycznych dotyczących realizacji usług zdalnych aktualizacji uległ punkt 16 dotyczący cen usług rozwojowych.

Zapis brzmiący:

„Realizator usługi zobowiązany jest do ustalenia ceny za usługę zgodnej z cenami rynkowymi, przy czym nie może być ona równa cenie usług realizowanych stacjonarnie.„,

zmieniono na:

„Realizator usługi zobowiązany jest do ustalenia ceny za usługę zgodnej z cenami rynkowymi, przy czym nie może być ona wyższa od ceny usług realizowanych stacjonarnie.”

Pozostała treść pozostaje bez jakichkolwiek zmian.

Zespół Projektu Przepis na Menedżera.